College meets L.A. architects

Katherine Shushtari, Larissa Sapko